Buzău, Spitalul Judeţean de Urgenţă


Localitatea: Buzău , BUZAU

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Judeţean Buzău, proprietate publică, care asigură servicii medicale, (preventive, curative și de recuperare) funcţionând pe principiile prevăzute în Legea nr.95/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Sarcina prioritară a Spitalului o reprezintă asigurarea asistenţei medicale de specialitate (spitalicească și ambulatorie). Înfiinţat în scopul de a asigura servicii medicale de specialitate, spitalul are în structura sa secţii distincte pentru tratamentul și îngrijirea pacienților cu afecţiuni clinice. Secţiile pot funcţiona în regim de spitalizare continuă sau de zi, pentru pacienţi acuţi și cronici, asigurând condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie și de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. De asemenea, spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie și de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

Sediul administrativ al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău este situat în Str. Stadionului nr. 7, Buzău.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău colaborează cu C.J.A.S. BuzăuD.S.P.J. BuzăuPrimăria BuzăuMinisterul Sănătăţii, având ca ordonator de credite Consiliul Judeţean Buzău.

Secţiile și compartimentele Spitalului posedă autorizaţii sanitare de funcţionare eliberate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău.


Sursa: https://www.spitalulbuzau.ro/despre.php