Deva, Spitalul Județean


Localitatea: Deva , HUNEDOARA

Despre activităţi medico - sanitare în localitatea Deva, există date începând cu secolul al XVIII-lea. Însă, dată fiind importanţa localităţii care era castru militar şi capitala comitatului Hunedoara, se poate presupune existenţa unui medic sau a unui spital şi în secolele anterioare.

Primul document care atestă existenţa unui barbir (chirurg), ce trata rana unui căpitan de oaste în Deva, datează din anul 1641. Se ştie că primul medic cunoscut în oraş a fost George Tallar care a servit în regimentele din Deva şi Banat, începând din 1724. În 1884, George Tallar tipăreşte la Viena o carte în care prezintă observaţiile ştiinţifice şi rezultatul autopsiilor făcute de el pe cadavrele unor ţărani români, cât şi relatări despre credinţa acestora în vampiri şi moroi.


Din secolul XVIII se mai cunosc şi alţi medici cum ar fi: Bruz Laszlo, Ostrovits Iozef şi Gyarmandi Samuel. Bruz Laszlo studiase medicina la Viena, unde a publicat o carte despre medicină în anul 1775. Mai târziu, în 1781 la Cluj, apare de acelaşi autor, o publicaţie cu informaţii farmaceutice. În anul 1875 Ostrovits Iozef face un raport de inspecţie asupra farmaciei din Deva.

Gyarmandi Samuel a fost amintit ca medic primar prin anul 1790.


Dintre epidemiile care au bântuit oraşul, documentele vremii au consemnat: ciuma din 1711-1719, cea din 1738-1740, când au murit 30 de locuitori bulgari, precum şi cea din 1770-1771.


Se mai cunoaşte epidemia de holeră din 1871, când s-a constituit un cordon sanitar pe graniţa Banatului, iar circulaţia în zonele contaminate, a fost interzisă.

Mai multe informatii pe site-ul spitalului...


Sursa: https://spital-deva.ro/spital/index.php/scurt-istoric