Hunedoara, Spitalul Municipal


Localitatea: Hunedoara

Spitalul Municipal “Dr.Alexandru Simionescu” Hunedoara este amplasat în municipiul Hunedoara pe str. Victoriei nr.14.
Suprafaţa de teren ocupată de obiectiv este de 85.953 mp, din care:

  • 10.116 mp suprafaţă construită;
  • 27.685 mp platforme şi căi de acces;
  • 60.752 mp suprafeţe cu vegetaţie.


Profilul de activitate

Spitalul Municipal “Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara are ca obiect de activitate asigurarea, la un nivel superior de competenţă, a asistenţei medicale pentru bolnavii cu afecţiuni cronice şi acute.


Forma de proprietate

Spitalul Municipal “Dr. Alexanru Simionescu” Hunedoara este persoană juridică română, proprietate de stat. Imobilul constructii , teren, sunt proprietatea Municipiului Hunedoara.
Contract de administrare cu Consiliul Local al Municipiului Hunedoara in calitate de titular al drepturilor de administrare a bunurilor din domeniul public al Municipiului Hunedoara , care da in administrare imobilele prezentate mai sus.


Regimul de lucru
:

  • 24 h/zi;
  • 7 zile/saptămână;
  • 365 zile/an

Sursa: https://www.sphd.ro/despre-noi