Satu Mare, Spitalul Județean de Urgență


Localitatea: Satu Mare , SATU MARE

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, este o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică care participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, potrivit competenţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii fiind cea mai importantă unitate sanitară din judeţul Satu Mare. Începând cu iunie 2010, în baza O.M.S. 48/2010, privind descentralizarea sistemului de sănătate, spitalul a trecut în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare. Profilul spitalului: Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, este spital judeţean de urgenţă, categoria III de competență conform OMS nr.590/2011 și OMS nr.73/2012, organizat în reşedinţa de judeţ, funcţionează în șase locaţii, cu o structură complexă de specialităţi medico – chirurgicale, cu o unitate de primire urgenţe organizată și dotată conform standardelor în domeniu, care asigură urgenţele medico-chirurgicale şi acordă asistenţă medicală de specialitate, inclusiv pentru cazurile grave din judeţ care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale.

Credințe, valori, angajament
Spitalul Județean de Urgență Satu Mare are drept țintă satisfacerea a nevoilor de sănătate ale comunității locale și din județele limitrofe, printr-o abordare holistică a omului ca ființă bio-psiho-socială și îngrijiri centrate pe pacient, dezvoltarea profesională continuă a angajatilor proprii, creșterea performanței serviciilor medicale oferite, respectarea cerințelor legale și a reglementărilor aplicabile domeniului de activitate. Personalul medical al spitalului se obligă să respecte demnitatea vieții umane, să manifeste compasiune și să îngrijească fără discriminare, să susțină perfecțiunea și profesionalismul prin educație, cercetare și evaluare, să promoveze calitatea, echitatea și responsabilitatea.
Conducerea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare consideră calitatea serviciilor medicale prestate locuitorilor din județul Satu Mare și din județele limitrofe ca fiind factorul principal care determină performanțele spitalului și depune eforturi permanente pentru satisfacerea exigențelor clienților – pacienților și aparținătorilor, angajându-se să respecte standardele europene în ceea ce privește buna practică profesională.


Sursa: http://sjusm.ro/despre-noi/