Sibiu, Spitalul Clinic de Pediatrie


Localitatea: Sibiu , SIBIU

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este spital universitar de interes public și importanță zonală nou înființat, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Primăriei Sibiu și care asigură asistența medicală preventivă, curativă, recuperatorie și de urgență, primară și secundară pentru populația pediatrică din județul Sibiu și din județele limitrofe, precum și pentru copii aflați în tranzit.

Structura actuală a spitalului cuprinde 185 paturi pentru spitalizarea continuă, 15 paturi pentru spitalizarea de zi și 40 paturi de însoțitori.

Anual, sunt realizate peste 28.000 de consultaţii, sunt internaţi 13.000 de copii în regim de spitalizare continuă și de zi, iar peste 22.000 dintre cazuri se prezintă pentru urgenţe medicale.

Pentru investigațiile paraclinice, pacienții beneficiază de un Laborator de analize medicale acreditat RENAR, un Laborator de radiologie și imagistică medicală cu două puncte de lucru, un laborator de explorări funcționale, dotate cu aparatură de ultimă generație.


Sursa: https://www.pediatriesibiu.ro/descriere/descriere-spital/