Termeni și condiții de utilizare

Despre site-ul www.unitisalvam.ro:
Site-ul www.unitisalvam.ro găzduiește și platforma online informativă cu același nume.
Pentru persoane fizice:
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și condiții, precum și orice modificări ale site-ului www.unitisalvam.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.
Termeni:
Pe tot cuprinsul prezentului document, următorii termeni se traduc astfel:
Site: portalul aparține și este administrat de www.unitisalvam.ro, alături de:
Conținutul site-ului: orice material și informație publicate pe site sub orice formă - text, fotografii, grafică, audio, video;
Utilizator: persoană care accesează site-ul și care a acceptat termenii şi conditiile de utilizare ale prezentului site;
Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului fără respectarea reglementărilor şi legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii asociației.
Conținutul site-ului, Drepturile de autor (Copyright):
Platforma www.unitisalvam.ro conține texte și rapoarte proprii sau materiale realizate în scopuri informative.
Conținutul site-ului www.unitisalvam.ro este prezentat cu bună credință. Fiecare utilizator accesează conținutul platformei pe propria răspundere, iar dezvoltatorul site-ului nu poate fi considerat vinovat pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea site-ului www.unitisalvam.ro este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.
Conținutul site-ului www.unitisalvam.ro (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a acestuia și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei (www.unitisalvam.ro).
Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa contact@unitisalvam.ro.
Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a www.unitisalvam.ro și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al dezvoltatorului site-ului.
Linkuri către alte domenii web:
Platforma www.unitisalvam.ro conține linkuri către alte site-uri, acestea fiind afișate cu bună credință, în urma unei monitorizări interne. Site-ul www.unitisalvam.ro nu este responsabil pentru conținutul unor site-uri din afara acestuia. Conexiunea la conținutul aflat în afara platformei se realizează pe propria răspundere a utilizatorului.
Politica de confidențialitate:
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, vizitatorii noștri au următoarele drepturi:
Dreptul la informare (art. 12)
Dreptul la acces la date (art. 13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
Dreptul la intervenție (art. 14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).
Dreptul la opoziție (art. 15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.
Dreptul de a se adresa justiției (art. 18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25). Litigii:
Legile române vor guverna Termenii și condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și www.unitisalvam.ro. În cazul unor eventuale conflicte între www.unitisalvam.ro și cititori săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Pentru orice detalii sau neclarități, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la adresa contact@unitisalvam.ro.